Projekt

Celem projektu jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży uczęszczającej do Warsaw Montessori School zgodnie z programem Montessori „Erdkinder” oraz ich rodzin, a także nauczycieli i otoczenia społecznego.

Nasze zadania: 

  • Wprowadzenie małej retencji wodnej i zagospodarowanie wód opadowych
  • Renaturalizacja cieków i zbiorników wodnych z uwzględnieniem tworzenia obszarów bioretencji
  • Utworzenie terenów zielonych i rewitalizacja parku
  • Recykling – ograniczenie produkcji odpadów i ich ponowne wykorzystanie
  • Budowa powierzchni ekoedukacyjnych
  • Instalacja małej architektury bezpośrednio związanej z typem działania adaptacyjnego / mitygacyjnego
  • Oszczędzanie energii i wody pitnej – budowa zbiorników wraz z systemem odprowadzania wody z rynien dachu