Obiekt edukacyjny Białka

Kim jesteśmy

Jesteśmy międzynarodową szkołą Montessori realizującą projekt „Szkoła z Klimatem”. Fundusze na ten cel pochodzą ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu.

Projekt dotyczy łagodzenia zmian klimatycznych i adaptacji do ich skutków.

Miejscem realizacji projektu jest Montessori Farm School Folwark Białka, przepiękny obiekt zlokalizowany na Podlasiu.

Nasze cele:

Budowanie świadomości wśród dzieci i młodzieży oraz lokalnej społeczności Gminy Radzyń Podlaski w zakresie wiedzy dotyczącej zmian klimatycznych, a także działań, jakie można podjąć w celu mitygacji i adaptacji do tychże zmian.