Klimat naszej planety

Klimat naszej planety, Ziemi, zmienia się na przestrzeni milionów lat i tysiącleci. Podczas okresu, w którym żyjemy obecnie, nazwanego czwartorzędem i trwającego od ok.2,58 miliona lat, na ziemiach polskich wystąpiło 8 zlodowaceń, kiedy to niemal cały teren naszego kraju pokryty był przez grubą warstwę lądolodu. Niekiedy dochodziła ona do nawet 2 km!

Ostatni lądolód ustąpił z terenu Polski ok. 11 tysięcy lat temu, rozpoczynając tym samym holocen – okres ciepła, w którym żyjemy i z którym związana jest cała historia cywilizacji. Zmiany klimatyczne w czwartorzędzie w większości były spowodowane tzw. czynnikami kosmicznymi. Najistotniejszą rolę odegrały wśród nich zmiany orbity Ziemi, wpływające między innymi na ilość energii słonecznej, którą otrzymuje nasza planeta.

Niestety, obecne zmiany klimatyczne (przede wszystkim ocieplenie) są w głównej mierze wynikiem działalności człowieka. Nadmierna emisja dwutlenku węgla oraz gazów cieplarnianych odgrywa tu szczególnie przykrą rolę. Zmiany obserwowane od połowy XX wieku postępują w tempie niespotykanym od milionów lat. To właśnie gospodarcza działalność człowieka spowodowała ocieplenie klimatyczne, na które składa się nie tylko wzrost temperatury powietrza, ale także wzrost temperatury wód oceanicznych oraz temperatur notowanych na lądach. Z kolei wzrost temperatury na Ziemi ma ogromny, negatywny wpływ na biosferę oraz na jakość naszego życia. 

Naukowcy nie mają wątpliwości, że skala produkcji dwutlenku węgla, pochodzącego głównie ze spalania paliw kopalnych, oraz uwalnianie do atmosfery innych gazów cieplarnianych (np. metanu) są odpowiedzialne za proces ocieplenia Ziemi. Paleoklimatyczne badania naukowe prowadzone w różnych częściach naszego globu jednoznacznie wskazują, że klimat Ziemi reaguje na zmiany gazów cieplarnianych. Obserwacje klimatyczne pochodzące m.in. z jeziornych i oceanicznych rdzeni osadów, rdzenie lodowych z Grenlandii i lodowców górskich położonych w strefach tropikalnych, a także z obserwacji raf koralowych i przyrostu słojów drzew, wskazują na raptowne zmiany klimatyczne zachodzące w ciągu ostatnich 100 lat. Badania te dostarczają niezbitych dowodów na to, że obecne ocieplenie zachodzi około dziesięciokrotnie szybciej niż średnie tempo ocieplania się klimatu po ustaniu ostatniej epoki lodowcowej: poziom dwutlenku węgla, będący efektem gospodarczej działalności człowieka, wzrasta ponad 250 razy szybciej niż w przypadku źródeł naturalnych w czwartorzędzie1

Do najważniejszych zmian wywołanych antropogenicznym ociepleniem klimatu zaliczamy: 

– wzrost temperatur powietrza, powierzchni ziemi, oraz mórz i oceanów;

– wzrost poziomu wód oceanu światowego;

-rozpuszczanie się pokrywy lodowej oraz wiecznej zmarzliny;

-częstsze występowanie ekstremalnych wydarzeń pogodowych (huraganów, susz, ulewnych deszczów;

-zmiany w charakterze pór roku.

Wszystkie spośród powyższych fenomenów są efektem naszego ludzkiego sposobu życia – zarówno na poziomie całych społeczeństw, jak również codziennych, osobistych wyborów. To od naszych małych i dużych decyzji zależy dalszy los planety. 

Jako społeczność Warsaw Montessori School cenimy dbanie o nasz wspólny dom, Ziemię – dlatego też podejmujemy palące wyzwanie dzisiejszego świata: działalność na rzecz klimatu i środowiska, w którym przyszło nam żyć, i które zostawimy przyszłym pokoleniom. 

Wierzymy, że nawet najmniejsze działania pomnożone przez miliony ludzi stają się wielkim dziełem: a my chcemy działać!

  1. https://climate.nasa.gov/evidence/