Konkurs – „Odnawialne źródła energii czyli jak możemy wykorzystać słońce, wodę i wiatr.” – rozwiązanie konkursu

 Z ogromną przyjemnością ogłaszamy wyniki szkolnego konkursu plastycznego „Odnawialne źródła energii”. Konkurs organizowany był dla uczniów klas I-VIII. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy plastycznej w dowolnej technice przy użyciu surowców wtórnych lub przedmiotów pochodzenia naturalnego. Tematyka Konkursu związana była
z wspieraniem działań mających na celu ochronę środowiska i kształtowanie postaw proekologicznych. 

Konkurs miał na celu:

  • zachęcanie do kreatywnego szukania sposobów oszczędzania źródła energii;
  • zachęcenie do poszerzenia wiedzy w zakresie proekologicznym;
  • rozwijanie wrażliwości estetycznej;
  • stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnej twórczości plastycznej.

Prace konkursowe oceniane były zgodnie z następującymi kryteriami:

  • oryginalność;
  • pomysłowość;
  • różnorodność plastycznych środków wyrazu, która wynika z łączenia różnych technik;
  • estetyka wykonania.


Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w konkursie,
a autorom nagrodzonych prac serdecznie gratulujemy!!!

Lista zwycięzców konkursu plastycznego

pt: „Odnawialne źródła energii”.

Imię i nazwisko LaureataKlasaSzkołaMiejsce
Stanisław Ś.IVNSPWMSI miejsce
Maja Ś.IIMarta Świder – Burakowska
ul. Żelazna 38/35, 15-298 Białystok
II miejsce
Kacper Sz. III BZS im. J. Pawła II w Ulanie-MajoracieIII miejsce
Wyróżnienie otrzymują:
Lp.Imię i nazwiskoKlasaSzkoła
1.Marcelina K.IIISP w Majewie, 16-124 Sicha
2.Błażej Sz. ISP w Sidrze, ul. Szkolna 1, 16-124 Sidra woj.podlaskie
3.Jan H-K III NSPWMS
4.Alicja G. IIISP w Sidrze, ul. Szkolna 1, 16-124 Sidra woj.podlaskie
5.Aleksandra M.ISP w Sidrze, ul. Szkolna 1, 16-124 Sidra woj.podlaskie
6.Antoni Ś.III BZS im. J. Pawła II w Ulanie-Majoracie
7.Martyna M.IIISP w Sidrze, ul. Szkolna 1, 16-124 Sidra woj.podlaskie
8.Angelika O.IVSP w Majewie, 16-124 Sicha
9.Oliwia R.ISP w Sidrze, ul. Szkolna 1, 16-124 Sidra woj.podlaskie
10.Bartosz L.ISP w Sidrze, ul. Szkolna 1, 16-124 Sidra woj.podlaskie

Montessori Farm School Folwark Białka w związku z realizacją projektu „Szkoła z Klimatem” dot. łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu

ma przyjemność ogłosić

KONKURS Z NAGRODAMI!

na pracę plastyczną

„Odnawialne źródła energii czyli jak możemy wykorzystać słońce, wodę i wiatr”

Konkurs organizowany przez CDBWMS Children’s House Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Szwoleżerów 4, skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas I – IV

Cele Konkursu:

Upowszechnianie wiedzy w temacie bioróżnorodności.
Zrozumienie konieczności ochrony i oszczędzania energii.
Inspirowanie uczniów do działań twórczych i proekologicznych.

Kreowanie właściwych postaw dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska. 

Popularyzacja działań związanych z edukacją ekologiczną oraz ochroną środowiska prowadzonych w szkołach podstawowych oraz różnorodnością biologiczną w kontekście adaptacji do zmian klimatu.

Zadanie konkursowe:

Przygotowanie pracy plastycznej na temat wspierania działań mających na celu oszczędzanie energii i łagodzenie zmian klimatycznych oraz adaptacji do tych zmian. 

Wymagania do zadania konkursowego:

Praca plastyczna powinna być przekazana maksymalnie na jednej stronie format A4.

Praca plastyczna wraz z oryginałem wypełnionego i podpisanego, przez rodziców/opiekunów prawnych, formularza uczestnictwa, który jest do pobrania na stronie Internetowej www.szkolazklimatem.edu, w zakładce KONKURSY, należy wysłać pocztą na adres:

CDBWMS Children’S House Sp.z o.o., ul. Szwoleżerów 4, 00-464 Warszawa,

z dopiskiem na kopercie: Praca konkursowa „Odnawialne źródła energii – praca plastyczna” 

Czas nadsyłania prac konkursowych wraz z wymaganymi dokumentami w postaci oryginałów formularzy uczestnictwa:

Od 04.04.2022 do 31.05.2022 

Nagrody

3 nagrody główne – tablety za zajęcie I, II i III miejsca 

oraz

10 wyróżnień za kolejno wyróżnione prace w postaci zestawów edukacyjnych (książka i gra).